Δέντρα για μια μέρα | AΡ(Τ)

14/9 – Βιωματική δράση και εικαστική έκφραση για παιδιά δημοτικού | Μια φανταστική βόλτα στο δάσος, όπου μεταμορφωνόμαστε σε δέντρα και βιώνουμε τα στάδια ανάπτυξής τους

14/9 – Βιωματική δράση και εικαστική έκφραση για παιδιά δημοτικού

Μια φανταστική βόλτα στο δάσος, όπου μεταμορφωνόμαστε σε δέντρα και βιώνουμε τα στάδια ανάπτυξής τους. Πως είναι η ζωή με τους ανθρώπους γύρω; Στο δεύτερο μέρος βλέπουμε δέντρα μέσα από την ιστορία της τέχνης και ζωγραφίζουμε το δικό μας.

* Απαραίτητη είναι η ενημέρωση για τη συμμετοχή στη δράση – λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων. [Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974479965]

Μέσω βιωματικής αφήγησης και δράσης τα παιδιά μαθαίνουν – και προσφέρουν τις γνώσεις τους – σχετικά με τα δέντρα και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Η αφήγηση εφορμά από την ανάλυση των τμημάτων ενός δέντρου μέσα από την αναλογία με το ανθρώπινο σώμα και παράλληλα την εξήγηση των βασικών λειτουργιών του. Τα στάδια ανάπτυξης των δέντρων εισάγονται με κινησιολογικές ασκήσεις που εντάσσονται στην δράση μίας «φανταστικής» βόλτας στο δάσος και ολοκληρώνεται με την υιοθέτηση ρόλων, στους οποίους τα παιδιά καλούνται να δράσουν σε καταστάσεις που αφορούν τα δέντρα σε σχέση με τον ανθρώπινο παράγοντα. Τέλος δείχνονται παραδείγματα απεικόνισης δέντρων από την ιστορία της τέχνης (ζωγραφική) και ακολουθεί άσκηση εικαστικής έκφρασης, όπου τα παιδιά καλούνται να απεικονίσουν με χρώματα ένα δέντρο. Κλείνοντας εντάσσονται όλες οι ζωγραφιές σε ένα συνολικό κολάζ, σχηματίζοντας ένα δάσος.

Συντελεστές: Δημήτρης Αγγέλης, Χριστίνα Ράπτη

http://www.emeis.net.gr/index.php/trees